Conditions de réservation

Gelieve bij voorkeur uw reservaties online te regelen.

Online reservaties zijn beperkt tot maximum 6 personen.

Voor grotere groepen, beperkt in aantal per service, gelieve telefonisch contact op te nemen met het restaurant.

 

U kan ook telefonisch een reservatie aanvragen op het  nummer  050.61 00 61, bij voorkeur tussen 10 en 15 uur en vanaf 18 uur. Mogelijks kan het zijn dat er op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de service uren, alsook op onze sluitingsdagen, wij niet in de mogelijkheid zijn uw oproep te beantwoorden.

 

RESERVATIES PER E-MAIL GEVEN GEEN GARANTIE dat zij door ons tijdig worden gelezen. Zolang er geen BEVESTIGING onzentwege werd terug verstuurd, is de reservatie niet geldig.

 

Mogen wij u vragen uw  AANKOMSTTIJD STIPT te respecteren, zodat wij u in de beste omstandigheden kunnen ontvangen en bedienen. Uw tafel wordt gedurende een half uur vastgeklikt, waarna uw tafel mogelijks terug vrij gegeven kan worden.

 

Op bepaalde dagen, zoals zaterdagen, vakantieperioden, juli en augustus kan het zijn dat er twee zittingen zijn. Een eerste zitting vanaf 18.30 tot 19.00 uur, waarbij uw  tafel tot uw beschikking blijft gedurende 2 uren , waarna de tafel terug beschikbaar moet zijn voor de tweede zitting vanaf 20.30 tot 21.00 uur.

 

Om er zeker van te zijn dat u ook effectief aanwezig zal zijn, dient u uw reservatie VOORAF aan uw aanwezigheid nogmaals te HERBEVESTIGEN tot minimum 6 uren vooraf aan uw aanwezigheid bij voorkeur online middels de speciale voorziene LINK of telefonisch.

Bij gebrek hieraan kunnen wij uw tafelreservatie niet meer garanderen en kan uw tafel terug vrijgegeven worden.

 

Verder vragen wij u indien u met meer of minder personen komt of verhinderd bent of later wenst aan te komen, ons hiervan VOORAF en ENKEL TELEFONISCH te verwittigen

U kan tevens uw reservering ANNULEREN on line tot minimum  3 uren vooraf mede te delen of telefonisch.

Bij NO SHOW, zonder enig bericht van mededeling kan een vergoeding worden aangerekend van minimum 50 € per persoon. Tevens komt men dan op een NO SHOW-lijst.

Een gedane reservering staat gelijk met uw akkoord met bovenstaande reserveringsvoorwaarden.